неділя, 26 вересня 2010 р.

Семінар для вчителів математики
23.09.2010 р. відбувся семінар для вчителів математики на тему "Застосування комп'ютерних технологій на уроках математики у навчальному процесі.  В роботі семінару взяли участь методисти ТРМК Німко Наталія Михайлівна та Шведа Валентина Василівна, а також вчителі математики Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. Іванко Тетяна Мирославівна, Шемеля Михайло Андрійович та Мельничук Оксана Степанівна. 
Фотоматеріали

пʼятниця, 24 вересня 2010 р.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ВИКЛАДАННІ ГЕОМЕТРІЇ

Широке  впровадження  в  навчальний  процес  нових  інформаційних  технологій
(НІТ) відкриває широкі перспективи щодо поглиблення та розширення теоретичної ба-
зи  знань  і надання результатам навчання практичного  значення, активізації пізнаваль-
ної діяльності, створення умов для повного розкриття творчого потенціалу дітей з ура-
хуванням  їхніх вікових особливостей  і життєвого досвіду,  індивідуальних нахилів,  за-
питів і здібностей.
GRAN-2D і DG відноситься до розряду програм динамічної геометрії
та призначений для дослідження систем геометричних об’єктів на площи-
ні. ППЗ GRAN-3D надає змогу оперувати моделями просторових об’єктів, що вивчаються в курсі  стереометрії,  а  також  забезпечує  засобами  аналізу
та  ефективного  отримання  відповідних  числових  характеристик  різних
об’єктів у тривимірному просторі. GRAN-2D може бути віднесений як до
програм-розв’язувачів, так і до моделюючих програм.
Учня  можна  наштовхнути  на  здогад,  використавши  персональний
комп'ютер і вдало дібравши систему підготовчих вправ, які включають ви-
конання  практичних  робіт  щодо  вимірювання,  побудови,  моделювання
тощо.
Пізнавальна активність учнів досягає найвищого рівня при виконанні
ними творчих самостійних робіт. Перед учнями ставлять завдання, яке міс-
тить  проблемну  ситуацію.  Учні  самі  повинні  зрозуміти  і  сформулювати
проблему, яка включена до цього завдання. Дії учнів набувають пошуково-
го характеру.
Ефективними є творчі самостійні роботи  із застосуванням нових  ін-
формаційних технологій.

середа, 24 березня 2010 р.


Використання ІКТ-технологій 
у початковій школі
Основними програмами, що використовуються у початковій школі вчителями мають стати Word, Powerpoint, Paint, різноманітні музичні редактори та педагогічні програмні засоби навчання для початкових класів.
Word – програма для створення, редагування, друкування текстових файлів (документів). Але окрім звичайної роботи над текстом ця програма може вставляти у текст графічні зображення (малюнки), звукові файли, відеозаписи, таблиці, діаграми тощо.
Powerpoint – програма для створення презентацій. Вона може бути використана для створення та перегляду слайдів. У презентацію можна вставляти аудіо-, відеофайли, графіку та ін.
Використовувати Powerpoint можна для створення наочних посібників, електронних підручників тощо.
Ще однією програмою, що працює з графікою та є легкою у користуванні є Paint. Він служить для створення зображень, малюнків, розфарбовування їх у різні кольори. Також однією з його функцій є обробка графіки.
Використовувати Paint можна для створення наочних посібників.
Ще одним елементом уроку математики можуть стати звукові пояснення задач чи прийомів розвязання прикладів. В цьому випадку на допомогу вчителю можуть прийти програми, що працюють зі звуком. Наприклад, Media Player.
Ця програма допоможе записати голос вчителя чи прослухати (переглянути) вже наявні файли (на диску чи на комп'ютері).