Навчання ІКТ

Навчання за програмою Microsoft "Партнерство у навчанні"

Навчання за програмою Intel "Навчання для майбутнього"


Курс "Цифрові технології" - http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/ukr/default.mspx

Курс "Учителі в онлайні" - http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/ukr/default.mspx