неділя, 26 вересня 2010 р.

Семінар для вчителів математики
23.09.2010 р. відбувся семінар для вчителів математики на тему "Застосування комп'ютерних технологій на уроках математики у навчальному процесі.  В роботі семінару взяли участь методисти ТРМК Німко Наталія Михайлівна та Шведа Валентина Василівна, а також вчителі математики Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. Іванко Тетяна Мирославівна, Шемеля Михайло Андрійович та Мельничук Оксана Степанівна. 
Фотоматеріали

пʼятниця, 24 вересня 2010 р.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ВИКЛАДАННІ ГЕОМЕТРІЇ

Широке  впровадження  в  навчальний  процес  нових  інформаційних  технологій
(НІТ) відкриває широкі перспективи щодо поглиблення та розширення теоретичної ба-
зи  знань  і надання результатам навчання практичного  значення, активізації пізнаваль-
ної діяльності, створення умов для повного розкриття творчого потенціалу дітей з ура-
хуванням  їхніх вікових особливостей  і життєвого досвіду,  індивідуальних нахилів,  за-
питів і здібностей.
GRAN-2D і DG відноситься до розряду програм динамічної геометрії
та призначений для дослідження систем геометричних об’єктів на площи-
ні. ППЗ GRAN-3D надає змогу оперувати моделями просторових об’єктів, що вивчаються в курсі  стереометрії,  а  також  забезпечує  засобами  аналізу
та  ефективного  отримання  відповідних  числових  характеристик  різних
об’єктів у тривимірному просторі. GRAN-2D може бути віднесений як до
програм-розв’язувачів, так і до моделюючих програм.
Учня  можна  наштовхнути  на  здогад,  використавши  персональний
комп'ютер і вдало дібравши систему підготовчих вправ, які включають ви-
конання  практичних  робіт  щодо  вимірювання,  побудови,  моделювання
тощо.
Пізнавальна активність учнів досягає найвищого рівня при виконанні
ними творчих самостійних робіт. Перед учнями ставлять завдання, яке міс-
тить  проблемну  ситуацію.  Учні  самі  повинні  зрозуміти  і  сформулювати
проблему, яка включена до цього завдання. Дії учнів набувають пошуково-
го характеру.
Ефективними є творчі самостійні роботи  із застосуванням нових  ін-
формаційних технологій.